The Blues of Tauerville

September 29, 20160 COMMENTS
f830bde2073f430d7253a100077b6be2

“Traveling by plane is not really fun anymore and one fine day we might all have to get totally naked before we can enter one,” writes Andy Tauer on May 11.

Andy is indie perfumer. Because there are indie musicians, indie publishers (yours truly) and indie fragrance makers. Andy turned up in my life via his signature midnight blue perfume bottles at the niche perfumery boutique Spots in Riga. Reminding of ink bottles every single one of them carries a rich story. L’Air du Dessert Marocain (laying on the bed, watching the moon raising over the sandy hills of the Saharan desert), Phi Une Rose de Kandahar (a true collectible, created around a natural rose oil from Afghanistan), Gardenia Sotto la Luna (white flowers blooming under the moon) and Lonesome Rider (a fresh take on iris) are only some of the chapters in the history of “immersive sculptures” for him and her mastered by Andy Tauer.

If a man sees the world enwrapped in scents so powerful, sensual and pure, I wonder what else he has to say. And so I discovered Tauerville, Andy’s blog/diary.

Andy tells it all. How he’s playing with scents over the weekend. How he’s packaging and labelling all the orders by himself “just like a Chinese worker”. And how he printed out one of his aquarelle pictures and used it as a wrapping paper for his perfume bottle in the Tauer tin box.

Andy Tauer started tinkering fragrances back in 2005 in his native Switzerland. Chemist by trade and 100% self-taught perfumer, instead of formal training he has another tool: a life philosophy that makes sense and bears fragrances that speak for themselves and are “free from any marketing babbling”.

“Creating a big perfume cannot be planned. Like in all other creative fields, it needs a good dose of little boy play time. At some point the lines need to be put together and even the most creative ideas need “reason, sense, intellect” to materialize. I feel that this is one of the most amazing facts in the industry: even after 100 years of perfume creation not even the biggest brands can tell what will sell and what won’t. Amazing.”

Before you head to Spots to try Tauer fragrances, I’d like to conclude with this excerpt from an interview dating back to 2014. It resonates with me on a personal level.

“You know, when it comes to perfume creation, I am a fossil. And I am proud of that. Sometimes I feel very lonely the way I do things. I feel that my kind is dying out. I am almost 100% vertically integrated, which means I produce, I pack, I ship, I send emails, I communicate, I pay the bills. Another reason why I sometimes feel like a fossil: the way I compose. When I follow some ‘industry insider’ talk and I learn about the frightening details of some perfumes being created with a pressure on price that makes it virtually impossible to create something outstanding, I often find myself baffled. It is beyond my event horizon. But here’s the thing. Maybe I am wrong. Maybe I am not a fossil. But rather a mammal, a little furry thing running around the big dinosaurs, waiting for the meteorite.”

“Ceļot ar lidmašīnu vairs nesagādā nekādu prieku. Kādā jaukā dienā mums palūgs izģērbties pavisam plikiem pirms atļaut iekāpt lidaparātā,” raksta Endijs Tauers (Andy Tauer) 11. maijā.

Endijs ir indie parfimērs. Ir indie mūziķi, indie izdevēji (kā šī teksta autore) un ir indie smaržu radītāji. Endijs manā dzīvē ienāca brīdī, kad Rīgas nišas parfimērijas butikā Spots mans skatiens apstājās pie smaržu pudelītēm pusnakts krāsā. Tik ļoti atgādinot veclaiku tintes pudelītes, tās katra slēpj pasakainu stāstu. L’Air du Dessert Marocain (guļot gultā, vēro mēnesi uzlēcam virs Sahāras tuksneša smilšu pakalniem), Phi Une Rose de Kandahar (katra kolekcionāra ķēriens ar dabīgo rožu eļļu no Afganistānas), Gardenia Sotto la Luna (balti ziedi plaukst mēnesgaismā) and Lonesome Rider (citāds skats uz īrisu) ir tikai dažas no nodaļām Endija Tauera radītajā “visaptverošo skulptūru” vēsturē.

Ja kāds redz pasauli, kurā mīt tik spēcīgi, tīri un vizuālo fantāziju rosinoši aromāti, man gribas zināt, kas vēl šim cilvēkam ir sakāms. Tā es atklāju Tauervilu. Endiju blogu/dienasgrāmatu.

Endijs raksta par visu. Kā viņš nedēļas nogalē spēlējies ar aromātiem. Kā pats līmē etiķetes un iepako pasūtītās smaržas “gluži kā tāds ķīniešu strādnieks”. Un kā viņš izdrukājis vienu no saviem akvareļiem un iesaiņojis tajā skārda kārbiņu ar Tauer smaržu pudelīti.

Endijs Tauers sāka radīt smaržas 2005. gadā savā dzimtajā Šveicē. Ar pamatiem ķīmijas zinātnē, bet bez jebkādas izglītības parfimērijā. Tās vietā viņam ir cits instruments: ļoti jēdzīga dzīves filosofija, kas palīdz dzimt aromātiem, kas runā paši par sevi un mierīgi iztiek bez “visādas mārketinga tērgāšanas”.

“Vēsturē paliekošu smaržu radīšanu nevar ieplānot. Tāpat kā jebkurā radošajā jomā, arī šeit jāatvēl laiks un vieta mazu puiku rotaļām. Vēlāk kādā brīdī punkti jāsavieno ar līnijām, jo pat visradošākajām idejām nepieciešams “prāts, sajūtas un intelekts”, lai tās materializētos. Tas ir neticami, bet pat pēc 100 parfimērijas vēstures gadiem pat lielākie industrijas spēlētāji nevar līdz galam pateikt, ko cilvēki pirks un ko – nepirks. Fantastiski.”

Pirms dodaties uz Spots pielaikot Tauer aromātus, atļaujiet noslēgt šo ierakstu ar fragmentu no 2014. gada intervijas. Šeit Endija sajūtas rezonē ar mani personīgā līmenī.

“Zini, kas attiecas uz smaržu radīšanu, es esmu fosīlija. Un es ar to lepojos. Dažkārt savā izvēlē gan jūtos ļoti vientuļš. Es jūtu, ka man suga izmirst. Mans uzņēmums ir gandrīz pilnībā vertikāls, tas ir, es pats ražoju, pakoju un izsūtu preci, pats rakstu epastus, pats komunicēju, pats maksāju rēķinus. Vēl viens iemesls, kas man dažkārt liek justies kā senai fosīlijai, ir veids, kā es komponēju jaunus aromātus. Kad atkal dzirdu kādu “industrijas speciālistu” stāstām, kā smaržu radīšanā visu nosaka cena, kas gandrīz pilnībā izslēdz iespēju radīt kaut ko neatkārtojamu, es vienkārši nespēju to sagremot. Manā pasaulē tā vienkārši nenotiek. Bet tad atkal – varbūt es kļūdos. Varbūt es neesmu fosīlija, bet drīzāk zīdītājs, mazs, pinkains radījums, kas maisās pa kājām milzīgajiem dinozauriem, gaidot meteorītu.”

#

Andy Tauer the indie perfumer

#

"Even after 100 years of perfume creation not even the biggest brands can tell what will sell and what won't. Amazing." | Andy Tauer

#
#
#
#

"100% Swarovski-free" sketch by Andy Tauer

#

"I think we all have a mission in life. It is rare that this mission is big, like conquering the world. I feel it is small things that make our missions. For about 13 years, I have felt that mine is to create perfumes et al. | Andy Tauer 

#
#
#

"When it comes to perfume creation, I am a fossil. Sometimes I feel very lonely the way I do things. And because I feel that my kind is dying out." | Andy Tauer. CEO / Founder / Artist

#

Tauer as I saw it at the niche perfumery boutique Spots in Riga

#

Say What You Think

YOUR COMMENT